پارس شعاع توس

هیچ محصولی یافت نشد.

برند پارس‌شعـاع‌توس به ‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انواع لامپ‌های فلورسـنت و LED در کشوربا در اختیـارداشتن دانش‌ فنی‌ برتـر و برخورداری از پیشـرفته‌ترین تجهیـزات، ماشیــن‌آلات، دستگاه‌های آزمایشـگاهی و کیفیتـی با بهــره‌گرفتن از مجـرب‌ترین مهنــدسان و متخصصـان این رشتـه و ارتبـاط مستمـر با شـرکت‌های بـزرگ و مطـرح بین‌المللی در این زمینه توانسته است محصــولاتی با‌کیفیـت بــرتر و ســازگار با محیـط‌زیست ارائه کند. شرکت پارس‌شعـاع‌توس با تولیـد انبـوه لامپ‌های کم‌مصـرف، لامپ و چـراغ LED، طـراحی و سـاخت انواع بالاسـت‌های الکترونیکی رانـدمان بالا، انواع کلید‌های خودکار مینیاتوری و محافظ جان، انواع لامپ و چـراغ فلورسنت PLL و FML و چسـب‌برق در حال فعالیت است.

اطلاعات بیشتر ...