مکسرون

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

شرکت فراگستر هوشمند عضو هلدینگ فراگستر در ابتدای سال ۱۳۹۵ با هدف تکمیل محصولات حوزه سیستم های حفاظت الکترونیک تاسیس شد.

حوزه فعالیت شرکت

۱.سیستم های کنترل دسترسی (access control)
۲.خاته هوشمند (Smart Home/office)
۳.دستگیره_قفل هوشمند (Smart lock)
۴.حفاظت پیرامونی_دزدگیر هوشمند (Burglar alarm)

اطلاعات بیشتر ...