فر برقی

فرهای توکار برقی با کارکرد تمام برق و دارای المنت های بالایی و پایینی،فرهای برق و گاز دارای المنت بالایی و شعله پخش کن گازی پایینی و فرگازی دارای شعله پخش کن اختصاصی تحتانی است

هیچ محصولی یافت نشد.