• طراحی نوآورانه و زیبا
  • مجهز به سیستم محافظ جان ( RCCB و قطع دو قطب)
  • نصب و کارکرد آسان
  • دارای تایمر پریودیک
  • توکار و قابل نصب روی تمامی قوطی های کلید