هوشمند سازی روشنایی

 کنترل و هوشمندسازی روشنایی شامل روشن و خاموش نمودن از راه دور، تنظیم میزان سطح نور، کاهش یا افزایش و همچنین تعیین و مشاهده وضعیت تجهیزات روشنایی در ساختمان می باشد. با محصولات اسطوره ها با استفاده از راهکارهای نوین هوشمندسازی، اصلاح منبع نور و طراحی روشنایی توانسته است تا علاوه بر ایجاد آسایش و سهولت کنترل مصرف انرژی برق را تا 80% در بخش روشنایی کاهش دهد.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه