سبدهای چند منظوره

به سبد سوپر مارکت داخل کابینت که طبقات آن ها به صورت جداگانه نصب می شوند سبد ریلی چند منظوره می گویند. این مدل از اکسسوری آشپزخانه از لحاظ ظاهری مشابه کشوهایی هستند که نیاز به مکان از پیش تعیین شده ندارند. برتری این سبد ریلی نسبت به سایر مدل ها خروج مستقل طبقات آن است. به عبارت دیگر هنگام نیاز تنها کافیست که از داخل کمد طبقه ی مورد نظر را خارج کنیم. ریل های این سبدها به دیواره ی کابینت آشپزخانه متصل می شوند. انواع سبد ریلی چند منظوره دارای ابعاد (یونیت) و تعداد طبقات مختلف و متنوعی است.